การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันออกตรวจสอบหาท่อแตก ท่อรั่ว ในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันออกตรวจสอบหาท่อแตก ท่อรั่ว ในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันออกตรวจสอบหาท่อแตก ท่อรั่ว  ในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  เวลา 21.00 น.  นางรุ่งนภา  หอมสกุล  ผจก. กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนายสมโภชน์ ใหม่ทอง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ,นายทิวา พงษ์ลิ้ม หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกันออกตรวจสอบหาท่อแตก ท่อรั่ว  ในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้น้ำตามที่ได้รับแจ้งว่าน้ำไหลอ่อนและบางจุดไม่ไหล จากการออกตรวจสอบพบท่อรั่ว 4 จุด ได้เร่งให้ทางพนักงานตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อมิให้ผู้ใช้น้ำได้รับความเดือนร้อน

เลื่อนขึ้นข้างบน