กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน 2562


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน 2562

วันนี้ 10 เมษายน 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยหัวข้อสนทนาเป็นการให้พนักงานแนะนำการใช้งานระบบ E-Banking ในการชำระค่าน้ำประปาให้แก่ลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการเฝ้าระวังการอยู่เวรสำนักงานช่วงเทศกาลสงกรานต์หากเกิดเหตุท่อแตก-ท่อรั่วให้รายงานทันที พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2562 ผู้ที่ได้รับเลือกคือนายชัดธนัน  ทศศิลา ตำแหน่งนายช่างโยธา 6 สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

เลื่อนขึ้นข้างบน