สาขาบ้านฉาง MOU รับโอนกิจการประปา จาก อบต.แม่น้ำคู้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สาขาบ้านฉาง MOU รับโอนกิจการประปา จาก อบต.แม่น้ำคู้


สาขาบ้านฉาง MOU รับโอนกิจการประปา จาก อบต.แม่น้ำคู้

      เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยนายพรรษวัช กิมานันโท ผู้ช่วยฯ และหัวหน้างานทุกสายงาน เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ และคณะผู้บริหาร เพื่อดำเนินการบันทึกข้อตกลงลงนาม (MOU) ระหว่าง กปภ.สาขาบ้านฉาง ร่วมกับ อบต.แม่น้ำคู้ เรื่องการรับมอบโอนกิจการประปาจาก อบต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มาเป็นของ กปภ.สาขาบ้านฉาง โดยหลังจากลงนามสัญญาแล้ว จะจัดหางบประมาณเพื่อเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ รวมไปถึงจะจ่ายน้ำเข้าพื้นที่รับโอน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน