การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธี “รดน้ำขอพร” นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธี “รดน้ำขอพร” นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธี “รดน้ำขอพร” นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางกรรนิกา มีโม หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นายมงคล ดีตลอด หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธี "รดน้ำขอพร" นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานณ์ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน