ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม


ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม  จ.นครพนม

          ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม นำโดยนายสุคนธ์   ศรีนา ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดร่วม กิจกรรม บริจาคโลหิตและสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๓๐๐ แก้ว (กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนม)  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อนำเลือดไว้สำรองรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน