กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่ม งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่ม งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562


กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่ม งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นางสายฝน เนื่องจำนงค์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด เพื่อบริการจิตอาสา และประชาชนที่เข้ามาร่วมในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรีประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 -18 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสุขให้กับประชาชนสืบไป

เลื่อนขึ้นข้างบน