การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐมออกหน่วย"โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม “CSR”" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐมออกหน่วย"โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม “CSR”"


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐมออกหน่วย"โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม “CSR”"

วันที่ 10เมษายน 2562 กปภ.สาขานครปฐม นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน รักษาการแทน ผจก.กปภ.สาขานครปฐม มอบหมายให้ นายสมจินต์ ศรีทอง ตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานในสังกัด  ให้ข้อมูลแก่ประชาชนทั้ง 6 หมู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน เกี่ยวกับการขอขยายเขตและการขออนุญาตในการใช้น้ำของประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน

เลื่อนขึ้นข้างบน