กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 2562


กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 2562

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดย นายกำธร ปันนะระศรี ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 2562 โดยได้อันเชิญพระแม่ธรณีฯ และพระพุทธรูป ให้พนักงานสรงน้ำสักการะและรดน้ำขอพรจากท่านผู้จัดการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน