กปภ.สาขาตาก เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดตาก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตาก เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดตาก


กปภ.สาขาตาก  เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดตาก

 

วันที่ 10 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก โดยนางสาวนงนาฎ เนียมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก มอบหมายให้นายอำพล กันยารอง หัวหน้างาน 8 งานผลิตพร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดตาก ทั้งนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก

เลื่อนขึ้นข้างบน