กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2562


กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยท่านผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์ หัวหน้างานอำนวยการ คนใหม่และมอบแนวทางนโยบายจากการประชุม ครส. แจ้งการเตรียมความพร้อมของแต่ละสายงานในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ เร่งรัดงานประมาณการราคาที่ประชาชนมายื่นคำขอใช้น้ำประปาที่สาขา รวมทั้งติดตามและเร่งรัดการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ประชาชนที่มาชำระค่าติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีน้ำใช้ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการ Water is Life อีกทั้งได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ได้แก่ นายสุวิชชา บุญเมือง นักบัญชี 4 งานอำนวยการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด โดยท่านผู้จัดการได้มอบรางวัลแสดงความยินดีและกล่าวชมเชยในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน