กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2562


กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2562

  วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

 

 

  งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน