กปภ.สาขาลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


กปภ.สาขาลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายภัทรศักดิ์ สิงหพานิช หัวหน้างานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน