การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​เลาขวัญ ร่วมงานพิธีทำน้ำอภิเษก ณ. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​เลาขวัญ ร่วมงานพิธีทำน้ำอภิเษก ณ. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​เลาขวัญ ร่วมงานพิธีทำน้ำอภิเษก ณ. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน2562 โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับอำเภอเลาขวัญ เข้าร่วมการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

เลื่อนขึ้นข้างบน