กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา  พร้อมด้วยให้หัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในการประกอบพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เลื่อนขึ้นข้างบน