การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ SMART PR ปีที่ ๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ SMART PR ปีที่ ๓


การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ SMART PR ปีที่ ๓

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ SMART PR ปีที่ ๓ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำค่านิยมองค์กร สู่การบริการด้วยหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ทั้ง ๒๒ สาขา สำหรับวิทยากรรับเชิญในการบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนิธิศ ทองสะอาด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็นสำคัญของทิศทางองค์กร สู่การก้าวเป็น PWA ๔.๐ ตลอดจนหลักสำคัญของ CG/GECC ที่เชื่อมโยงค่านิยม "มุ่ง มุ่น เพื่อปวงชน" สู่การบริการด้วยหัวใจ และ นายขรรค์ชัย ดอกไม้ หัวหน้างาน ๘ งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ เป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่องมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงการรับฟังเสียงของลูกค้าจากทุกช่องทาง ตลอดจนเทคนิคการรับโทรศัพท์ และปิดท้ายด้วยการ WORKSHOP ให้เห็นภาพจริงอย่างชัดเจน เพื่อนำไปประยุกต์ปรับใช้สู่การให้บริการอย่างดีที่สุดต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน