กปภ.สาขาปทุมธานีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


กปภ.สาขาปทุมธานีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำทีมคณะ ลงเรือเพื่อทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานี ตั้งขบวนเรือ 10 ลำ ประกอบด้วย ทุ่งพญาเมือง เจ้าพระยาปทุมธานี ปทุมธานีเพราะมีบัว สามโคก ธัญบุรี เปรมประชากร พระปทุมธรรมราช อัครศิลปิน หอมปทุมธานี และ สิงห์ยอดธง ได้เคลื่อนขบวนไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดศาลเจ้า และได้เริ่มทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในฤกษ์ เวลา 12.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ลงไปในขันน้ำสาครจนครบจำนวน และ ห่อขันน้ำสาครด้วยผ้าขาว จากนั้น เคลื่อนขบวนเรือทั้ง 10 ลำ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ไปยัง พระอุโบสถ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำ ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างสมพระเกียรติ

เลื่อนขึ้นข้างบน