กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำปาง


กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำปาง

                วันเสาร์ที่  ๖   เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  โดยนายอนุชา   ศิริบวรเดช   ผจก.กปภ.สาขาลำปาง  นายวรชาติ  สีหบัณห์ ผจก.กปภ.สาขาเกาะคา  นายคมสัน  สัมมา  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง   พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด   ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำปาง   เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี   ตำบลลำปางหลวง  อำเภอเกาะคา   จังหวัดลำปาง 

                  นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์      ภาพ  :  ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน