ร่วมพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่วมพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์


ร่วมพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง นำโดยนายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์ ผจก.กปภ.สาขาบ้านโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 . ณ สระโกสินารายณ์ หมู่ที่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน