การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศมอบหมายน.ส.กชนัฑ  จิตติวัธน์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

เลื่อนขึ้นข้างบน