กปภ.สาขาลำปาง ร่วมการจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมการจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาลำปาง ร่วมการจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๒

                วันเสาร์ที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  นายอนุชา  ศิริบวรเดช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง  มอบหมายให้   นายกฤชเทพ  สุภัทร์วัน  หัวหน้างานอำนวยการ  นายจักรพงษ์  เมืองมา  หัวหน้างานผลิต  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"  ประจำปี ๒๕๖๒  ณ  หอประชุมศาลากลางจังหวัด  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 

                  นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์      ภาพ  :  ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน