การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1200 แก้วเพื่อใช้บริการประชาชนในงานพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 6ถึง 9 เมษายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1200 แก้วเพื่อใช้บริการประชาชนในงานพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 6ถึง 9 เมษายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1200 แก้วเพื่อใช้บริการประชาชนในงานพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 6ถึง 9 เมษายน 2562

    ในวันที่ 5 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม  นำโดยนายสุคนธ์   ศรีนา ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1200 แก้ว เพื่อให้บริการประชาชน ในพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 6 ถึง 9 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

เลื่อนขึ้นข้างบน