การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 225 มม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 225 มม.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 225 มม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 225 มม.จำนวน 1 จุด บริเวณถนนเส้นมาบึงช้าง ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ประจำวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.ส่งทำให้พื้นที่ดังต่อไปนี้น้ำไม่ไหล/ไหลอ่อน พื้นที่ให้บริการของหน่วยบริการลานกระบือทั้งหมด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อม และต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร  โทร 055-711373 หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน