กปภ.สาขาวัฒนานคร เตรียมความพร้อม ซ่อมแซมและป้องกันระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำคลองหาด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร เตรียมความพร้อม ซ่อมแซมและป้องกันระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำคลองหาด


กปภ.สาขาวัฒนานคร เตรียมความพร้อม ซ่อมแซมและป้องกันระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำคลองหาด

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดย นายกำธร ปันนะระศรี ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบหมายให้งานผลิตเตรียมความพร้อม ซ่อมแซมและป้องกันระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำคลองหาด เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำตามนโยบายของ กปภ. อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน