กปภ.สาขาท่ามะการ่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอท่ามะกา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะการ่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอท่ามะกา


กปภ.สาขาท่ามะการ่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอท่ามะกา

วันศุกร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา  มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการและบุคลากรในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอท่ามะกา โดยมี นางสุนีย์ อยู่สุข ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้รับมอบ สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในวันจันทร์ ที่ ๘ และอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อุโบสถ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวงตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ CSR ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้านบริการประชาชน และสังคม 

เลื่อนขึ้นข้างบน