การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และเยี่ยมชมโรงกรองน้ำบ้านโกทา จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และเยี่ยมชมโรงกรองน้ำบ้านโกทา จ.ขอนแก่น


การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และเยี่ยมชมโรงกรองน้ำบ้านโกทา จ.ขอนแก่น

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่โรงกรองน้ำบ้านโกทา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และสื่อมวลชน ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมติดตามสถานการณ์การผลิตน้ำประปาเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (กปภ.ข.๖) ได้เน้นย้ำสร้างความเชื่อมั่นว่า ผู้ใช้น้ำในพื้นที่จะมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพียงพออย่างแน่นอน พร้อมนี้ กปภ.ข.๖ ยังมีแหล่งน้ำสำรองเพื่อการผลิตจ่ายน้ำประปาที่พอเพียง พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่มีผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดขอนแก่น ทั้ง ๘ สาขาในสังกัด ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), สาขาบ้านไผ่, สาขาชุมแพ, สาขาน้ำพอง, สาขาชนบท, สาขากระนวน, สาขาหนองเรือ และสาขาเมืองพล จากนั้น คณะได้เดินเยี่ยมชมโรงกรองน้ำบ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เลื่อนขึ้นข้างบน