รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการต่างๆ ณ กปภ.ข.๖ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการต่างๆ ณ กปภ.ข.๖


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการต่างๆ ณ กปภ.ข.๖

          (วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และ นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายเข้าประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)เพื่อร่วมรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในด้านการผลิตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นหลัก พร้อมการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความชัดเจน และตั้งรับปัญหา พร้อมแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีจากนั้น คณะผู้บริหารฯ ได้เดินทางมายัง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เพื่อร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ แผนการแก้ไขปัญหาระบบประปาของ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) อย่างยั่งยืน รวมไปถึงแผนการรับโอนกิจการประปาในพื้นที่ต่างๆ และเน้นย้ำการเข้าร่วมพิธีสำคัญในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ในพิธี "จัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ตามกำหนดต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน