รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมโครงการภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาจัตุรัส จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมโครงการภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาจัตุรัส จ.ชัยภูมิ


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมโครงการภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาจัตุรัส จ.ชัยภูมิ

          (วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และ นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส ร่วมโครงการ "ภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย" ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันดำเนินงานระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในพื้นที่ ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส (เจ้าภาพหลัก), สาขาชัยภูมิ, สาขาแก้งคร้อ, สาขาหนองบัวแดง, สาขาภูเขียว และสาขาบำเหน็จณรงค์ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการลดน้ำสูญเสียอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ในช่วงกลางคืนของวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) และคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว ในพื้นทีแม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส และหน่วยบริการต่างๆ จากนั้น ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๓ มีนคม ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมพบปะพนักงานในสังกัด พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเป้าหมายตามที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน 

เลื่อนขึ้นข้างบน