เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวรตรสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ปี 2562 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 18 มกราคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวรตรสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ปี 2562 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 18 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวรตรสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ปี 2562 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 18 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวรตรสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ปี 2562 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 18 มกราคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน