การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 13/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 13/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 13/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 13/2562
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน-ลูกจ้าง ในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน คร้ังที่ 13/62 ณ โรงเรียนบ้านสันมะเม้า หมู่ 4 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย  ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ รับชำระเงินค่าน้ำประปา และเยี่ยมเยือนสอบถามปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา การแจ้งท่อแตกรั่วรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา 13 ราย และได้ผู้ใช้น้ำรายใหม่เพิ่มพร้อมติดตั้งให้ภายในวันรวม 9 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน