กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรม โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรม โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรม โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางปนัดดา เวียงสี หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด งานผลิต งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งานจัดเก็บรายได้ และงานลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.ของวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

 

ในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๔๘๐ ขวด พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และสมุดจดบันทึกของ กปภ. ไปร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) และ เฟสบุ๊ค (Facebook)โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน