การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562

      วันที่ 14 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนายทิวา พงษ์ลิ้ม หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน