กรมอนามัยได้ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและสุ่มตรวจมาตรฐานน้ำประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ Water is life (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรมอนามัยได้ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและสุ่มตรวจมาตรฐานน้ำประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ Water is life


กรมอนามัยได้ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและสุ่มตรวจมาตรฐานน้ำประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ Water is life

กรมอนามัยได้ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและสุ่มตรวจมาตรฐานน้ำประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ Water is life ของ กปภ.สาขาพัทลุง ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน