ผู้ว่าการ กปภ. เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้ว่าการ กปภ. เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๑


ผู้ว่าการ กปภ. เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ และ ๘ นำโดยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓) นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกอง คณะผู้จัดการ ในสังกัดสายงานภาค ๓ ได้ร่วมกันต้อนรับ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กปภ.เขต ๑ และ กปภ.เขต ๘ ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กปภ. ได้ร่วมการประชุมพร้อมกล่าวมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหาร รับฟังปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมาย ดังคำกล่าวที่ว่า "ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน" และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ กปภ. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหม่ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน