วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาหนองไผ่ ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาหนองไผ่ ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาหนองไผ่ ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 . - 12 .00 . นำทึมโดย นายโภคิน พรมพันธ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วม ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดอีสานสามัคคี หมู่ 8 . วังโบสถ์ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ โดยนำน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด พร้อมชองชำร่วย ไปแจกให้กับประชาชนและข้าราชการที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

เลื่อนขึ้นข้างบน