กปภ.ข.10 สนับสนุนการดำเนินโครงการ To Be Number One (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 สนับสนุนการดำเนินโครงการ To Be Number One


กปภ.ข.10 สนับสนุนการดำเนินโครงการ To Be Number One

      ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One (To Be Number One Friend Corner) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ To Be Number One ณ โรงเรียนลาซาลโชติวีนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

     โอกาสนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 250 โหล (3,000 ขวด) แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่เยาวชนและผู้เข้าร่วมงานโครงการ To Be Number One ครั้งนี้ต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน