กปภ.สาขาธัญบุรี ล้างถังตกตะกอน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี ล้างถังตกตะกอน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan


กปภ.สาขาธัญบุรี ล้างถังตกตะกอน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan

ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นายอนันต์ ศิริธานันท์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชม. ณ สถานีผลิตและจ่ายน้ำคลอง 13 ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการที่จะได้รับน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน