กปภ.สาขาเลาขวัญ ดำเนินการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลาขวัญ ดำเนินการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer)


กปภ.สาขาเลาขวัญ ดำเนินการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer)

เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยหัวหน้างานนายพรสุพรรณ ใจบุญ งานบริการฯและพนักงานในสังกัด ออกทำการซ่อมล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer) ณ.บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองฝ้ายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและแรงดันน้ำ เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการตามแผนการปฎิบัติประจำปี2562

เลื่อนขึ้นข้างบน