ประกาศหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก ดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ PVC  ขนาด 400 มม

บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านศาลาอูมา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลและไหลอ่อนบริเวณอำเภอแว้งและอำเภอสุไหงโก-ลก

ทั้งหมด

เลื่อนขึ้นข้างบน