กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน”


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นางสาวรังสิมา อำภาศักดิ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 3 พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 2,400 แก้ว ในโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน" No One Left Behind เพื่อรณรงค์สื่อสารสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ และหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ก้าวผ่านความยากจน สร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ณ หาดแหลมแท่น ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

เลื่อนขึ้นข้างบน