กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 11 ก.พ.2562 เวลา 11.20 น.ถึง 14.20 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 11 ก.พ.2562 เวลา 11.20 น.ถึง 14.20 น.


กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 11 ก.พ.2562 เวลา 11.20 น.ถึง 14.20 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 11 ก.พ.2562 เวลา 11.20 น.ถึง 14.20 น.

ซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.แตกกระทันหัน ซอยกระทุ่มล้ม19

พื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บริเวณซอยกระทุ่มล้ม 19 ถึง ซอยกระทุ่มล้ม 23

เลื่อนขึ้นข้างบน