กปภ.สาขาขลุง ออกหน่วยกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง ออกหน่วยกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่


กปภ.สาขาขลุง ออกหน่วยกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 กปภ.สาขาขลุง นำโดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดตรอกนองล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.บริการผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน