กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า


กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า

วันนี้่ (11 กุมภาพันธ์  2562) นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขานครนายก เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานเพื่อพัฒนาในการทำงานในองค์กร ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการ ติดตามผลการดำเนินงานเป้าหมายประจำเดือน และร่วมมือร่วมใจหาน้ำสูญเสียและขยายเขตจำหน่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน