กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๒


กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ นำโดย นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) และนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้จัดการ ในสังกัด กปภ.เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๑/๒๕๖๒ และไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับแผนงานการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย การลดอัตราน้ำสูญเสีย และติดตามความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างขยายเขตพื้นที่ส่งจ่ายน้ำประปา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเป็นไปตามนโยบายของ กปภ. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหม่ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน