การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี    ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  พร้อมด้วย คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ  เข้าร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ บริเวณ ห้องประชุมอาคารผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา  เพื่อประชุมสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และทบทวนระบบบริหารคุณภาพในด้านต่างๆ
 

เลื่อนขึ้นข้างบน