กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

กปภ.สาขาเพชรบุรี  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒

กปภ.สาขาเพชรบุรี นำโดย นายประสิทธิ์  เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสุชาติ สุดเสนาะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ หัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๑๕ น. -  ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา บริเวณ  อาคารเอนกประสงค์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  โดยท่านผู้จัดการฯ  ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  นโยบาย กปภ. สอบถามปัญหาด้านชีวอนามัยของแต่ละงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน