กปภ.ชม.(พ) สำรวจหาท่อแตกรั่ว DMA ๐๔ สันพระเนตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ชม.(พ) สำรวจหาท่อแตกรั่ว DMA ๐๔ สันพระเนตร


กปภ.ชม.(พ) สำรวจหาท่อแตกรั่ว DMA ๐๔ สันพระเนตร

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย เนื่องจากมีปริมาณน้ำจ่ายเข้าพื้นที่ DMA ๐๔ สันพระเนตร ที่สูงผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากมีจุดท่อแตกรั่วในพื้นที่ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ และ ๒ จึงดำเนินการทำ Active Leak Control ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ต้องสงสัย โดยการเดินสำรวจแนวท่อ พร้อมทั้งใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยในการค้นหาจุดแตกรั่ว เช่น Listening Stick , Leak Detector , Geo Phone จะดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้น้ำน้อยที่สุด เพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่และลดเสียงรบกวน และทำให้ฟังเสียงท่อรั่วได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น หลังจากได้ดำเนินการทำ Step Test ของ DMA ๐๔ และได้ปฏิบัติการ Active Leak Control เมื่อคืนวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐ ถึง วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๒.๐๐ น. ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ หมู่บ้านแสนสบาย, โครงการกาญจน์กนกวิลล์ ๑๑, โครงการมินิโฮมเอ็กตร้า, หมู่บ้านศิริพรการ์เด้นโฮม, ถนนสันนาเม็งซอย ๑, หมู่บ้านเดอะแกรนด์วิลเลจ,หมู่บ้านอย่เจริญ, หมู่บ้านคุรุสภา, หมู่บ้าน เจ.ซี. การ์เด้นท์วิลล์, หมู่บ้านนพเก้าแกรนด์โฮม, หมู่บ้านหลักปัน, หมู่บ้านแสนสบาย ๓, เทศบาลสันปู่เลย, หมู่บ้านหลักชัย, หมู่บ้านพฤกษ์พนา, หมู่บ้านวรารมณ์แก้วนวรัฐ, หมู่บ้านสันศรี, หมู่บ้านแม่ย้อยหมู่บ้านสันพระเนตร, โครงการกาญจน์สิริ

 

จากผลการการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ และ ๒ พบว่า ท่อแตกรั่วในพื้นที่ จำนวน ๙ จุด โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่แตก เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้น้ำประปาจะไหลแรงขึ้น และคุณภาพน้ำก็จะดีขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียด หรือต้องการร้องเรียนปัญหาต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โทร. ๐๕๓ ๒๓๓ ๔๗๗-๘๐ PWA CALL CENTER การประปาส่วนภูมิภาค โทร ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน