กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา


กปภ.สาขาบางปะกง   เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

กปภ.สาขาบางปะกง   เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

เลื่อนขึ้นข้างบน