กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

เนื่องด้วยท่อส่งน้ำหาดใหญ่-สงขลา ขนาด 600 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณถนนโชคสมาน 5  ซอย 13อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปา ชั่วคราว  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562  ตั้งแต่เวลา 16.30น.ถึง เวลา 08.30น. 

ของวันรุ่งขึ้น  (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562)  ส่งทำให้น้ำไม่ไหล และไหลอ่อน ทั่วพื้นที่การให้บริการ โดยเฉพาะพื้นที่โซนสูง ได้แก่

อ.เมืองสงขลา ทั้งหมด

ต.นาทับ อ.จะนะ

ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ

ก่อนกำหนดเวลา จะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ  โอกาสนี้

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7455-0693-4 หรือ PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน