กปภ.สาขากำแพงเพชร จัด “โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญฟรีโดยไม่มีค่าแรง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัด “โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญฟรีโดยไม่มีค่าแรง

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัด “โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญฟรีโดยไม่มีค่าแรง

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 11 มกราคม 2561 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายวสันต์ พ่วงหุ่น หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญฟรีโดยไม่มีค่าแรง ภายใต้โครงการ "กปภ.อาสา ดูแลประปาเพื่อปวงชน" (โครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2562 ) บริเวณบ้านคลองน้ำไหล ตำบลคลองน้ำไหลอ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยการออกให้บริการในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก 

เลื่อนขึ้นข้างบน