กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562

กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายนางสาวพิชญ์สินี ฤกษ์จริจุมพล หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด มอบของขวัญและสิ่งของ น้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์กปภ.สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 ทั้ง3 สถานที่ ดังนี้
1.โรงเรียนอนุบาลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
2.โรงเรียนรางพยอม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
3.เทศบาลตำบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในมิติของการมีบทบาทต่อการพัฒนาเยาวชนของประเทศ

เลื่อนขึ้นข้างบน